VAD ÄR GRANSKNING SVERIGE – WPBakery

Granskning Sverige är ett medborgarjournalistiskt folkrörelseinitiativ för demokrati, pressfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet.  Granskning Sverige utövar opartisk och saklig journalistik i syfte att stärka den svenska demokratin samt värna vår fria press och vår yttrandefrihet. Vi har en kritisk hållning till företeelser, samt ser det som en skyldighet att analysera och värdera relevanta händelser. Vi ska utföra journalistik så att vanliga människor kan uppfatta oss som sakliga och trovärdiga. Vi ställer krav på oss själva och gör noggrann research.

Granskning Sveriges medborgarjournalistiska demokratiparagraf
Medborgarjournalistik som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer, allas likhet inför lagen samt skydd av den enskilde medborgarens frihet, värdighet och rättigheter. I arbetet att skapa trovärdighet har medborgarjournalister en skyldighet att markera avståndstagande från eller bemöta antidemokratiska uttalanden. T ex skall demokratihotande påståenden likt ”allt åt alla” och ”allas lika värde”, uttryck vilka har till syfte att legitimera en illegitim överföring av det svenska folkets mark, tillgångar och skattepengar till ickesvenskar, alltid bemötas och bekämpas.
Medborgarjournalistikens trovärdighet bygger även på att man alltid fördömer kommunistiska, socialistiska & globalistiska folkmord samt islamistisk & liberalistisk terrorism. Medborgarjournalistiken tar ansvar  för att bekämpa rasistiska fördomar, hat och hot mot svenska kvinnor och män, samt förnekelse av folk, raser och kön.

Vi åtgärdar felaktigheter
Om du tycker att Granskning Sverige har brister och kan peka på felaktigheter, kan du få respons. Om kritiken är korrekt är det vårt ansvar att så snart som möjligt publicera en rättelse. Om Granskning Sverige och den person som uppfattar att vi inte lever upp till vårt regelverk har skilda uppfattningar kan en formell anmälan göras till [email protected].
Detta gäller formellt bara det som sänds på plattformen Youtube. Text och film som enbart publicerats online hanteras inte av granskningsnamndensverige, men Granskning Sverige förväntas följa samma principer också online.

Framtidens medborgarjournalistik
Folkrörelsebaserade Granskning Sveriges och Feministinspektionens varumärke är uppenbart bannlysta och censurerade hos de stora nätjättarna pga regeringens hot om lagstiftning. Den svenska medborgarjournalistiken är censurerad. Ett nytt varumärke skulle förmodligen ganska snabbt bannlysas och efter nya censurkampanjer. Vi kan t ex se hur nätjättarna efter påtryckningar banlyser användadet av vissa ord. T ex får man inte ens skriva ordet Tommy Robinson på Facebook.
Lösningen på denna utmaning är att prioritera ner varumärken som kan angripas och istället hårdfokusera på innehåll. Istället för att låta varumärket vara kvalitetsgarant, blir innehållet i sig kvalitetsgaranten. Genom att göra medborgarjournalistiken bättre och mer relevant än den gamla journalistiken, kommer verkligheten att hinna ikapp lobbyistjournalistiken. Genom att sprida programmen på många konton och genom folklig delning kommer censureringen försvåras. Granskning Sveriges hemsida kommer fungera som en portal för kvallitativ medborgarjournalistik som inte nödvändigtvis har med Granskning Sverige att göra, men som delar viljan att Stötta Medborgarjournalistiken & Stoppa Censuren

Nätverket  Stötta Medborgarjournalistiken & Stoppa Censuren
Du som vill motverka den svenska regimens censurering av medborgarjournalistik behöver göra två saker. Dela och/eller ladda upp allt klipp som visas på denna sidan samt donera.